×

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Vineri, 14:00-18:00
Birou / Teritoriu

NUMAR CONTACT

+40.21.21.00.233
+40.763.337.578

EMAIL

galsabarilfovsud@gmail.com

Grupul de Acțiune Locală GAL SABAR ILFOV SUD

Este localizat în zona de sud a județului Ilfov și are în componență 4 Unități Administrativ Teritoriale: comuna Vidra, comuna Copăceni, comuna 1 Decembrie și comuna Dărăşti-Ilfov
0

1,250,000€ – Finanțare totală

Finanțarea totală alocată prin proiectul „Sprijin pentru cheltuielile de funcționare si animare” este de €1,250,000, această sumă fiind distribuită astfel: 250.000€ pentru implementare a proiectului și 1.000.000€ pentru finanțarea celor 7 măsuri.

0

7 măsuri pentru dezvoltarea economică și socială

Cu scopul de a încuraja dezvoltarea economică și socială, au fost concepute 7 măsuri care se vor concretiza în apeluri de proiecte și contracte de finanțare. La baza stau 2 domenii majore de intervenție, 3 priorități și 4 obiective operaționale.

0

Între 70% și 100% finanțare acordată

Intensitatea finanțării proiectelor care vor întruni criteriile si punctajul aferent necesar selecționării pentru finanțare conform prevederilor din ghid se află în intervalul 70% si 100%.

0

Parteneriatul public-privat pentru regiune

Parteneriatul implicat în elaborarea prezentei strategii de dezvoltare locală este compus din 5 reprezentanți ai administrației publice si 21 de reprezentanți ai mediului privat.

GALERIE FOTO

Bine ați venit pe pagina de web a Asociației GAL Sabar Ilfov Sud!

Aveți o afacere pe care doriți să o demarați sau să o extindeți? Activitatea agricolă desfășurată de dvs. are nevoie să fie modernizată? Vă doriți sau deja vă desfășurați activitatea în cadrul unui parteneriat sau grup de producători? V-ați gândit la dezvoltarea unei scheme de certificare pentru produse agricole și alimentare sau la derularea de activități de informare în acest sens? Daca răspunsul la cel puțin una din întrebările de mai sus este „Da!” vă invităm să urmăriți pagina noastră la secțiunea Știri și Sesiuni Proiecte pentru lansarea în consultare a ghidurilor și, ulterior, pentru a urmări lansarea apelurilor de selecție. Măsurile pe care le vom lansa vin în întâmpinarea celor mai diverse inițiative si se adresează unei categorii largi de beneficiari. Deja puteți consulta fișele celor 7 măsuri la secțiunea Măsuri. Vă așteptăm pentru a dezvolta împreună teritoriul GAL!

Reţeau rutieră

Principalul drum rutier care tranzitează teritoriul este șoseaua județeană DJ401 cu ramificația DJ401A şi subramificația DJ401D, iar Comuna 1 Decembrie și de șoseaua națională DN 5.

Economia locală

Activitățile economice s-au dezvoltat în concordanță cu potențialul şi resursele locale, economia fiind axată pe cultură plantelor, creșterea animalelor și prestări de servicii.

Adresează o întrebare:

INFORMAȚII DESPRE

CELE 4 LOCALITĂȚI DIN TERITORIUL GAL

0

Numărul total de locuitori din teritoriul GAL

0

km2 Suprafața teritoriului GAL

0

Locuitori cu domiciliul în teritoriu

0

Persoane salariate în anul 2014

ȘTIRI RECENTE

TOP