×

RĂMÂI CONECTAT

Înscrie-te la newsletter-ul nostru

CE ESTE PROGRAMUL LEADER?

Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunități de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale. Schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, creșterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populației și depopularea rurală sunt numai o parte din factorii care afectează zona rurală și care solicită implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private și valorificarea resurselor locale (fizice, umane și financiare) pentru elaborarea și punerea în practică a unor strategii de dezvoltare locală.

La nivel european, necesitatea Programului LEADER a apărut în 1990, când, programele publice pentru dezvoltare rurală din multe țări erau limitate, în ceea ce privește obiectivul intervențiilor lor, fiind administrate într-un mod tradițional de sus în jos (de la nivel central spre cel local). În perioada 1991-1994 la nivel comunitar s-a derulat LEADER I, „Faza de inițiere”, în cadrul căreia au fost constituite 217 Grupuri Locale de Acțiune (GAL). În cadrul LEADER II (1994-1999), Faza de generalizare, s-au format 1000 GAL-uri. În cadrul LEADER (2000-2006), Faza de consolidare, au fost selectate 896 GAL-uri, în zonele rurale din toate statele membre.

Programul LEADER se bazează pe combinarea a 7 caracteristici, astfel:
• abordare teritorială (utilizarea eficienta a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice, desfășurarea de activități integrate și crearea unei viziuni comune);
• abordare partenerială (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Acțiune Locală)
• abordare de jos în sus (participarea activa a populației locale la planificarea, luarea deciziilor și implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei);
• abordarea integrată și multisectorială a strategiilor bazate pe interacțiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica și a pune în comun problemele din mediul rural;
• accent deosebit pe inovație și experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale);
• implementarea proiectelor de cooperare;
• interconectarea parteneriatelor locale.

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Acțiune Locală (GAL) care își desfășoară activitatea pe un teritoriu rural, cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 locuitori și densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2.
Grupurile de Acțiune Locală reprezintă parteneriate constituite din diverși reprezentanți ai sectorului socio-economic din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii sociali și economici și reprezentanții societății civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spațiul rural și asociațiile acestora trebuie sa reprezinte cel puțin 50% din parteneriatul local.
În statele membre, GAL-urile au diferite structuri legale: asociații non-profit, asociații și fundații, autorități locale sau regionale, societăți comerciale, cooperative.
GAL-urile reprezintă interesele locuitorilor și comunității rurale – motorul de funcțiune al Programului LEADER.
GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală integratî și sunt responsabile de implementarea acesteia.
Astfel, GAL-urile aleg proiectele care vor fi finanțate în cadrul strategiei. De asemenea, pot selecta proiecte de cooperare.

 • Dimensiune redusa;
 • Caracter rural;
 • Omogenitate;
 • Resurse suficiente;
 • Densitate redusă a populației (maxim 150 locuitori/ km2);
 • Identitate locala;
 • Populație intre 10.000 – 100.000 locuitori.
 • Răspunde nevoilor locale specifice;
 • Valorifică resursele locale;
 • Mobilizează actorii locali, reprezentanți ai populației rurale, de a se preocupa și de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunitățile lor;
 • Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb și transfer de experiență prin crearea de rețele;
 • Prin caracterul său descentralizat, integrat, și de jos în sus este esențial pentru dezvoltarea echilibrată teritorială.
 • Construirea capacității locale de parteneriat, animare și dobândirea de aptitudini pentru mobilizarea potențialului local;
 • Promovarea parteneriatelor public-private. LEADER va continua să dețină un rol important în ceea ce privește încurajarea abordărilor inovative ale dezvoltării rurale și în reunirea pe aceeași scenă a sectoarelor privat și public;
 • Promovarea cooperării și inovației;
 • Îmbunătățirea guvernării locale. LEADER favorizează dezvoltarea abordărilor inovative asigurând legătura între agricultura, silvicultura și economia locală și contribuind astfel la diversificarea bazei economice și întărirea structurii socio-economice a zonelor rurale.
 • Sunt eligibile teritoriile (zonele) rurale care dispun de suficiente resurse umane, financiare și economice pentru sprijinirea unei strategii de dezvoltare viabila. De asemenea, teritoriile (zonele) eligibile sunt acele teritorii care, în conformitate cu definiția OECD, sunt clasificate drept rurale. Definiția OECD are la baza acea parte a populației care locuiește în comune (cu mai puțin de 150 locuitori/km2). Această definiție este unica recunoscută pe plan internațional referitor la spațiul rural.
TOP